Educational

Robotics

Program

Με μια αναπτυσσόμενη οικονομία που έχει μεγαλύτερη ζήτηση για πεδία STEM, είναι σημαντικό η επόμενη γενιά να μάθει πώς μπορεί  να κάνει τη διαφορά στον κόσμο. 

Η Εκπαιδευτική  Ρομποτική δίνει  στους μαθητές την ευκαιρία να βυθιστούν βαθιά στον κόσμο της τεχνολογίας και της μηχανικής και να διερευνήσουν πώς ο προγραμματισμός υπολογιστών και ο σχεδιασμός ρομπότ μπορούν να λύσουν προβλήματα μεγάλα και μικρά!

Τα παιδιά, με την  ρομποτική, το μοναδικό εργαλείο που μπορεί να προσφέρει εκπαίδευση STEM σε όλο του το φάσμα καθώς διδάσκει Φυσική, Μηχανική, Πληροφορική και Μαθηματικά ως μια ενότητα 

 • ανακαλύπτουν νέους τρόπους μάθησης 

 • μαθαίνουν να σκέφτονται,

 • πειραματίζονται,

 • προβληματίζονται,

 • οικοδομούν τη γνώση τους,

 • επιλύουν προβλήματα,

 • σκέφτονται κριτικά,

 • ψηλαφίζουν νέες έννοιες,

 • διευρύνουν τους ορίζοντές τους,

 • καλλιεργούν  σημαντικές δεξιότητες του 21ου αιώνα. 

robotgifs.gif
LEARNING BY PLAYING
1png.png

Το πρόγραμμα δεν έρχεται να “διδάξει” στα παιδιά αυτά που ήδη γνωρίζουν για την τεχνολογία του σήμερα.

Μέσα από  ευφάνταστα και δημιουργικά σενάρια που μοιάζουν με παιχνίδι, οι μαθητές εργάζονται  για να σχεδιάσουν, να χτίσουν, να δοκιμάσουν και να τροποποιήσουν τις δικές τους ρομποτικές δημιουργίες!

Σαν αποτέλεσμα τα παιδιά  ανακαλύπτουν και γοητεύονται από τον κόσμο της Επιστήμης, της Μηχανικής, της Τεχνολογίας, της Πληροφορικής και των Μαθηματικών , κλάδους που βρίσκονται και θα συνεχίσουν να βρίσκονται σε συνεχή ανάπτυξη και στις υπό έμφαση επιδιώξεις σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.

Γιατί εκπαίδευση STEM...

Μηχανική

Κατασκευάζοντας απλές και σύνθετες μηχανές, απομυθοποιούν τον κόσμο γύρω τους, ενώ παράλληλα αντιλαμβάνονται την χρησιμότητα τους στον άνθρωπο.

Μαθηματικά

Μέσα από τις δραστηριότητες, αναπτύσσουν την αλγοριθμική σκέψη. Μαθαίνουν να αγαπούν τα μαθηματικά, αφού είναι μέρος της παιγνιώδους μάθησης.

Επίλυση Προβλημάτων

Βασικό στοιχείο της μεθοδολογίας STEM είναι το problem solving. Τα παιδιά αναζητούν λύσεις σε καθημερινά προβλήματα.

Κριτική σκέψη
Τα παιδιά μαθαίνουν να βασίζονται σε γεγονότα και να δοκιμάζουν τις υποθέσεις τους. Αυτό είναι το πώς θα αναπτύξουν την ικανότητα της λογικής σκέψης, με βάση τη γνώση των προτύπων.

Επιστήμες

Με το STEM η εισαγωγή στις Φυσικές Επιστήμες γίνεται με βιωματικά σενάρια όπου τα παιδιά συμμετέχουν ενεργά.

Ομαδική εργασία

Τα παιδιά μαθαίνουν να δουλεύουν σε ομάδες από πολύ μικρή ηλικία. Επικοινωνούν, επιχειρηματολογούν, διαφωνούν, συνεργάζονται.

Δημιουργικότητα
Μαθαίνουν να βρίσκουν διάφορους τρόπους για να λύσουν προβλήματα μόνα τους, εξασκώντας την δημιουργικότητα τους. 

Επιστημονικός και τεχνολογικός γραμματισμός
Ξεκινώντας με απλή κατασκευή, κάνοντας επιδιορθώσεις στους μηχανισμούς και προγραμματίζοντας ρομπότ, βήμα προς βήμα τα παιδιά κυριαρχούν τα βασικά της φυσικής, της μηχανικής και του προγραμματισμού.

3png.png
8png.png
7png.png
4png.png
6png.png
Διαβάθμιση σε 6 επίπεδα.

Το πρόγραμμα δημιουργήθηκε για μαθητές από 6 - 18 ετών και αποτελείται από 6 επίπεδα (ένα εκπαιδευτικό επίπεδο ανά ακαδημαϊκό έτος).

Κάθε επίπεδο έχει σαν στόχο την περαιτέρω ανάπτυξη δεξιοτήτων μηχανικής, προγραμματισμού και σύγχρονων εφαρμογών.

2png.png

Οι μαθητές μαθαίνουν  να δουλεύουν με διαφορετικά είδη ρομποτικών κιτ και εργαλείων για τη δημιουργία των δικών τους μοντέλων.

Ο πειραματισμός εξάπτει την φαντασία και την δημιουργικότητα τους, ενώ ταυτόχρονα κάνει την διαδικασία της μάθησης περισσότερο ελκυστική.

Ανάλογα την ηλικία και το επίπεδο χρησιμοποιούν:

 • Bee  Bot                                               

 • Robot Mouse                                            

 • Tutobo  Robot                                           

 • Marty   Robot

 • Sphero  mini                                              

 • Ozobot                                                     

 • Meet  Edison                                   

 • Meccanoid  Robot

 • Mbot                                               

 • Lego Wedo 2                                           

 • Lego SPIKE Prime                               

 • Lego Mindstorm EV3

 • Engino  Pro                                       

 • Engino  Produino                                      

 • Alpha 1S  Robot                           

 • Craft Bot - 3D Printer                                

 • Makey - Makey                                 

 • Raspberry Pi  zero                                    

 • Raspberry Pi 4                                          

 • Micro:Bit

 • Arduino Uno                             

 • Arduino - Genuino CTC 101         

 • Arduino Obstacle Avoidance Kit     

 • Arduino PID Line Follower Kit

ROBOTS OF PROGRAM.jpg

Οι μαθητές μαθαίνουν  να χρησιμοποιούν διαφορετικές γραφικές πλατφόρμες προγραμματισμού που στόχο έχουν να κάνουν την εισαγωγή στις γλώσσες προγραμματισμού όσο το δυνατόν πιο ομαλά και έχοντας ήδη αποκτήσει τα απαραίτητα εφόδια.

PLATFORMS OF ROBOTICS.jpg

Ανάλογα την ηλικία και το επίπεδο προγραμματίζουν σε:

 • Lego WeDo 2  Platform                           

 • EdBlock                                                 

 • Scratch 2.0                                           

 • Scratch  3

 • EdScratch                                               

 • RoboBlockly                                              

 • MBlock                                                   

 • MakeCode

 • Minibloq                                 

 • LabVIEW  for Mindstorm EV3                   

 • KEIRO for Engino                                     

 • Tinkercad

 • ArduBlock                                             

 • Arduino  IDE                                             

 • EdPy                                                   

 • Fritzing    

 • AppInventor                                           

 • C-STEM Studio                                   

 • Codesters Python                             

 • Blockly (Javascript)    

Σύγχρονες πλατφόρμες προγραμματισμού και εργαλεία
Σύγχρονο Εκπαιδευτικό Υλικό

Project-Based Learning

Το πρόγραμμα προσελκύει τους μαθητές μέσω hands on δραστηριοτήτων.

 

Παιγνιώδης δραστηριότητες βασισμένες στην σύγχρονη κοινωνία αλλά και την κοινωνία του μέλλοντος.

Προωθεί τη συνεργασία και την ομαδική εργασία. 

Ευελιξία

Ο μαθητής μπορεί να ξεκινήσει το πρόγραμμα  σε οποιαδήποτε ηλικία.

Το πρόγραμμα φροντίζει για σημαντικές γνώσεις που μπορεί να έχουν χάσει οι μαθητές.

Τα Βιβλία Μαθητή, τα φύλλα εργασίας καθώς επίσης και όλο το υποστηρικτικό υλικό, επιτρέπουν την ομαλή εισαγωγή του μαθητή στο πρόγραμμα, ανεξάρτητα το επίπεδο των γνώσεων του στο αντικείμενο.

Δυναμικό  Περιεχόμενο

Νέο περιεχόμενο προστίθεται συνεχώς σύμφωνα με τις αλλαγές στην τεχνολογία και την εξέλιξη των εφαρμογών.

Η ραγδαία εξέλιξη στον τομέα της τεχνολογίας απαιτεί χρήστες που διαθέτουν ευρείες, εξειδικευμένες, αντικειμενικές και θεωρητικές γνώσεις σε ένα πεδίο που μέχρι σήμερα ήταν άγνωστο στους περισσότερους.

Η εξέλιξη και στην μαθησιακή διαδικασία δεν είναι προαιρετική αλλά απαραίτητη. 

77png.png
Υποστήριξη Εκπαιδευτικού

Πλήρη εκπαίδευση και υποστήριξη του εκπαιδευτικού για κάθε επίπεδο χωριστά.

Βιβλίο για κάθε εκπαιδευτικό κιτ χωριστά.

Πιστοποίηση εκπαιδευτή στις μεγαλύτερες πλατφόρμες εκπαιδευτικής ρομποτικής παγκοσμίως.

 

Οδηγός καθηγητή με δομημένα και λεπτομερή σχέδια μαθήματος.

Φύλλα εργασίας με δραστηριότητες για το εργαστήριο  ή για  εργασία στο σπίτι.

Δυνατότητα προσαρμογής του προγράμματος ανάλογα  τις ανάγκες των μαθητών.

88png.png
Υποστήριξη Εκπαιδευτικού Κέντρου

Προβολή και διαφήμιση στα social media.

Δωρεάν εκπαίδευση εκπαιδευτικών για συμμετοχή σε διαγωνισμούς ρομποτικής.

Πλήρη υποστήριξη και συνεχής εκπαίδευση.

Συμμετοχή σε όλους τους διαγωνισμούς ρομποτικής στην Ελλάδα, με προώθηση ομάδων στο εξωτερικό.

Διοργάνωση open days γνωριμίας.

Συμμετοχή σε φεστιβάλ και εκθέσεις δωρεάν.

67PNG.png

Σε ποιους απευθύνεται:

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε Φροντιστήρια, Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης, Κέντρα Ρομποτικής, ΙΙΕΚ, αλλά και όλους όσους  επιθυμούν να εντάξουν στα μαθήματα τους ένα πρωτοποριακό και καινοτόμο πρόγραμμα.

Το STEAM INNOVATION LABS προσφέρει συνεχή υποστήριξη, προβολή, διαφήμιση και μοναδικά προνόμια.

Θέλετε περισσότερες πληροφορίες;  Επικοινωνήστε μαζί μας.

Thanks for submitting!