NEXT GENERATION COMPUTER COURSES

reengineering

education

Computing • ICT

for the learners

of the future

Σύγχρονο πρόγραμμα σπουδών που υποστηρίζει την ψηφιακή εκμάθηση της εποχής και επικεντρώνεται στην αγγλική ορολογία.

Σχεδιασμένο ειδικά για νεαρούς μαθητές και εφήβους καθώς  ενσωματώνει τις τελευταίες εξελίξεις στην παιδαγωγική.

Παρέχει ενδιαφέροντα σενάρια πραγματικής ζωής και δραστηριότητες για τη συμμετοχή και την παροχή κινήτρων  στους μαθητές.

Προωθεί βασικές δεξιότητες:

συνεργασία, επικοινωνία,
ομαδική εργασία, κριτική σκέψη, επίλυση προβλημάτων και τη λήψη αποφάσεων.

Σπειροειδές Πρόγραμμα Σπουδών

Ακολουθώντας το σπειροειδές πρόγραμμα σπουδών, οι μαθητές επαναλαμβάνουν το υλικό σε διαφορετικά επίπεδα βαθμού, κάθε φορά σε υψηλότερο επίπεδο δυσκολίας και σε μεγαλύτερο βάθος.

dk_curriculum-new.png
dk_curriculum_sprite-3.png

Το πρόγραμμα σπουδών   εξασφαλίζει ότι όλοι οι μαθητές:

Είναι ικανοί, σίγουροι και δημιουργικοί χρήστες της τεχνολογίας των πληροφοριών τόσο στην ελληνική, όσο και στην αγγλική γλώσσα.

Μπορεί να αξιολογήσει και να εφαρμόσει κριτικά την τεχνολογία των πληροφοριών (συμπεριλαμβανομένων των νέων και άγνωστων τεχνολογιών) με υπευθυνότητα, συνεργασία και αποτελεσματικότητα για την επίλυση προβλημάτων.

Μπορεί να αναλύσει προβλήματα με υπολογιστικούς όρους και να γράψει προγράμματα υπολογιστών για να τα λύσει.

Μπορεί να κατανοήσει και να εφαρμόσει τις θεμελιώδεις αρχές της επιστήμης των υπολογιστών, συμπεριλαμβανομένης της λογικής, των αλγορίθμων, της αναπαράστασης δεδομένων και των δικτύων.

Μπορεί να εκφράσει κριτικά τις ατομικές, πολιτιστικές και κοινωνικές επιπτώσεις της τεχνολογίας και να γνωρίζει πώς να παραμένει ασφαλής, να εκμεταλλεύεται ευκαιρίες και να διαχειρίζεται κινδύνους.

Για την επίτευξη αυτών των στόχων, καλύπτονται τα ακόλουθα θέματα με έμφαση στις δεξιότητες που απαιτούνται για την οικοδόμηση μιας οικονομίας που βασίζεται στη γνώση:

 • Ο υπολογιστής (υλικό, περιφερειακά, λειτουργικό σύστημα, σύστημα αρχείων, ασφάλεια). 

 • Εργασία στο Διαδίκτυο (πλοήγηση στο διαδίκτυο / αναζήτηση, email, διαχείριση ημερολογίου και επαφών, ασφαλής υπολογισμός). 

 • Παρουσιάσεις πολυμέσων (επεξεργασία φωτογραφιών, ήχος, δημιουργία κλιπ ταινιών). 

 • Επεξεργασίας κειμένου.

 • Υπολογιστικά φύλλα και γραφήματα. 

 • Παρουσιάσεις.

 • Ηλεκτρονική επικοινωνία (blogging, μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τηλεδιάσκεψη).

 • Υπολογιστικό νέφος και συνεργασία (ηλεκτρονικές σουίτες γραφείου, κοινή χρήση εγγράφων, ηλεκτρονικές συσκέψεις, μετάδοση παρουσιάσεων, διαχείριση σημειώσεων και κοινή χρήση, mind mapping).

 • Χειρισμός εικόνας και τεχνικές κινούμενης εικόνας 2D.

 • Ψηφιακή ιθαγένεια (ηλεκτρονική ασφάλεια, προστασία της ιδιωτικής ζωής, δεοντολογία και πνευματική ιδιοκτησία)

 • Έννοιες επιστήμης υπολογιστών (συστήματα υπολογιστών και δίκτυα)

 • Εισαγωγή στον προγραμματισμό - Υπολογιστική σκέψη

 • Σχεδιασμός και ανάπτυξη εφαρμογών λογισμικού

 • Εισαγωγή στην Python.

 • Δημιουργία ιστότοπων (με ηλεκτρονικές εφαρμογές και αργότερα με εργαλεία HTML/CSS).

 • Εισαγωγή στην ανάπτυξη παιχνιδιών.

 • Σύγχρονες τεχνολογικές δεξιότητες (δικτύωση, αποθήκευση & δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας, απλή αντιμετώπιση προβλημάτων πληροφορικής, ασφάλεια, αποθήκευση στο cloud).

 • Διαχείριση έργων και διαγραμμάτιση.

 • Επεξεργασία βίντεο και τεχνικές κίνησης 3D.

Programming - Coding

Οι μαθητές μαθαίνουν να προγραμματίζουν σε:

Logo, Small Basic, Scratch, Python, Visual Basic, HTML, MIT App Inventor

bl_ws20_dk-en_coding-robotics-logos.png

Ο προγραμματισμός βοηθά τους μαθητές να κατανοήσουν και να εφαρμόσουν τις θεμελιώδεις αρχές και έννοιες της πληροφορικής και της επιστήμης των υπολογιστών, συμπεριλαμβανομένων λογικής, αλγορίθμων και αναπαράστασης δεδομένων

 

Το εκπαιδευτικό μας υλικό ακολουθεί μια σπειροειδή, βασισμένη στο έργο προσέγγιση με βάση την ηλικία και τη σχολική τάξη των μαθητών.

 

Ο προγραμματισμός εισάγεται σε διάφορα στάδια και σε διάφορες πολυπλοκότητες τόσο στην πρωτοβάθμια όσο και στη δευτεροβάθμια τάξη με διαφορετικά εργαλεία προγραμματισμού και γλώσσες. 

Κατάλληλο για διεθνή προετοιμασία εξετάσεων
Layer 21.png
Layer 22.png
Layer 23.png
Layer 15.png
Layer 16.png
Layer 18.png
microsoft-office-specialist-2016-2013-te
Layer%2014%20(1)_edited.png
Layer 24.png
Layer 19.png
Ανάπτυξη δεξιοτήτων του 21ου αιώνα

Ο ψηφιακός γραμματισμός και ιδιαίτερα στην αγγλική γλώσσα, είναι κάτι περισσότερο από τη δυνατότητα χρήσης υπολογιστή. Η εκμάθηση να συνεργάζεται ο άνθρωπος με άλλους ανθρώπους και να συνδέεται με αυτούς μέσω της τεχνολογίας είναι βασικές δεξιότητες.

Σκέψη

Δημιουργικότητα, κριτική σκέψη, επίλυση προβλημάτων, λήψη αποφάσεων και μάθηση.

Εργασία

Επικοινωνία και συνεργασία.

Ζωή

Ψηφιακή ιθαγένεια, προσωπική και κοινωνική ευθύνη.

dk_approach-ict-skills_sprite-2.png

Ο ψηφιακός μας κόσμος δεν είναι μόνο τα Windows και το Office. Όπως με οτιδήποτε σχετίζεται με την τεχνολογία, νέα εργαλεία εμφανίζονται συνεχώς.

 

Οι μαθητές μαθαίνουν πώς να δουλεύουν με διαφορετικά είδη πλατφορμών και εργαλείων για τη δημιουργία πραγματικών δεξιοτήτων υπολογιστή.

Θέλουμε να είναι σε θέση να προσαρμοστούν στις αλλαγές και να είναι εξοπλισμένοι για να αντιμετωπίσουν τη μελλοντική ζωή και εργασία τους.

 

Φανταστείτε πώς θα είναι η τεχνολογία 5 ή 10 χρόνια από τώρα που οι μαθητές θα ολοκληρώνουν τις σπουδές τους.

bl_ws20_dk-en_other-platforms.png

Οι μαθητές μαθαίνουν να συλλέγουν και να χρησιμοποιούν πληροφορίες κατάλληλα και ηθικά και να χρησιμοποιούν κοινωνικά εργαλεία με υπευθυνότητα και ασφάλεια.

Το πρόγραμμα Next Generation Computer Courses καλύπτει ένα ευρύ φάσμα τεχνολογιών και εργαλείων.

Σύγχρονο Εκπαιδευτικό Υλικό

Project-Based Learning

Το πρόγραμμα προσελκύει τους μαθητές μέσω πραγματικών δραστηριοτήτων.

 

Διαθεματικές δραστηριότητες βασισμένες στα σχολικά μαθήματα.

Προωθεί τη συνεργασία και την ομαδική εργασία. 

Ευελιξία

Ο μαθητής μπορεί να ξεκινήσει το πρόγραμμα σπουδών σε οποιαδήποτε ηλικία.

Το πρόγραμμα φροντίζει για σημαντικές γνώσεις που μπορεί να έχουν χάσει οι μαθητές.

Το Βιβλίο του Μαθητή και οι υποστηρικτικοί πόροι προσαρμόζουν το στυλ διδασκαλίας κατάλληλα ανεξάρτητα της ηλικίας που θα ξεκινήσει ο μαθητής και ανεξάρτητα το επίπεδο αγγλικής γλώσσας το οποίο βρίσκεται.

bl_ws20_dk-en_groupwork.png
Μαθαίνοντας όλες τις σύγχρονες πλατφόρμες και εργαλεία
Student Resources

Student Online Resources

Εξατομικευμένη πρόσβαση στην online εκπαιδευτική πλατφόρμα.

Εκπαιδευτικά βίντεο για τις εφαρμογές στο Βιβλίο του Μαθητή.

Ψηφιακοί πόροι.

Κινούμενες ιστορίες για πολύ νέους μαθητές.

Διαδραστικές δραστηριότητες για μαθητές πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Επιπλέον eBook για εναλλακτικές εφαρμογές.

Επιπλέον eBook για διεθνείς εξετάσεις.

 

Ηλεκτρονικές δοκιμές ενότητας, πιστοποιητικά και πλατφόρμα διαχείρισης βαθμών (προαιρετικά).

dk_student-resources.png
dk_any-device-2.png

Για οποιαδήποτε συσκευή.

 • Η πλατφόρμα λειτουργεί σε οποιαδήποτε συσκευή με πρόγραμμα περιήγησης στο Web, όπως tablet, smartphone και ακόμη και έξυπνες τηλεοράσεις.

 • Υποστηρίζει Windows, MacOSX, iOS, Android, Linux, Chrome Book.

 • Δεν χρειάζεται εγκατάσταση.

 • Προσβάσιμη οπουδήποτε ανά πάσα στιγμή.

dk_future-proof.png

Δυναμικό διαδικτυακό περιεχόμενο.

 

Νέο περιεχόμενο προστίθεται συνεχώς σύμφωνα με τις αλλαγές στην τεχνολογία και την εξέλιξη των εφαρμογών.

Υποστήριξη Εκπαιδευτικού

Όλοι οι πόροι του εκπαιδευτικού είναι διαθέσιμοι σε επεξεργάσιμα αρχεία DOC και PPT. Όλα είναι διαδικτυακά και ενημερώνονται για να καλύψουν τις τεχνολογικές εξελίξεις και τα σχόλια των εκπαιδευτικών.

Διαδικτυακοί πόροι

 

Οδηγός καθηγητή με δομημένα και λεπτομερή σχέδια μαθήματος.

Φύλλα εργασίας με επιπλέον δραστηριότητες για το εργαστήριο  ή για  εργασία στο σπίτι.

 

Φύλλα αυτοαξιολόγησης

 

Εξάσκηση σε ιστότοπους με σταθερό και ασφαλές περιεχόμενο για παιδιά.

dk_teacher-resources.png
Μια καινοτόμος προσέγγιση για τη διδασκαλία των ΤΠΕ σε συνδυασμό με την Αγγλική ορολογία,  που γράφτηκε από μια ομάδα εκπαιδευτικών.
1/3

Ακολουθεί τα πιο πρόσφατα πρότυπα και απαιτήσεις διδασκαλίας Πληροφορικής και ΤΠΕ.

Κάθε ενότητα στα βιβλία του προγράμματος  παρέχει μια σειρά από εργασίες και δραστηριότητες που βοηθούν τους μαθητές να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους σε υπολογιστές και ΤΠΕ και επιτρέπουν στους εκπαιδευτικούς να παρακολουθούν την πρόοδο των μαθητών.

Η ενότητα "do you remember?" εστιάζει σε σημαντικά σημεία που πρέπει να αναθεωρήσουν οι μαθητές.

Σαφείς μαθησιακοί στόχοι και δεξιότητες.

Σαφείς εξηγήσεις και ενδεικτικά σύγχρονα παραδείγματα. Οι δραστηριότητες βασίζονται σε σχολικά θέματα που διδάσκονται σε κάθε τάξη.

          Project-based learning

Η δραστηριότητα group-work  ενοποιεί τις δεξιότητες που είχαν διδαχθεί προηγουμένως και ενθαρρύνει τη συνεργασία των μαθητών. Οι περισσότερες δραστηριότητες ομαδικής εργασίας είναι διαθεματικές.

Νέο περιεχόμενο που συνεχώς ενημερώνεται σύμφωνα με τις αλλαγές στην τεχνολογία.

Οι μαθητές μαθαίνουν πώς να εργάζονται με πολλές διαφορετικές πλατφόρμες και εργαλεία. Η ενότητα "Other platforms" στο τέλος κάθε ενότητας δείχνει μερικές από τις διαθέσιμες εναλλακτικές λύσεις. Τα διαδικτυακά σεμινάρια βίντεο καθοδηγούν τους μαθητές σε κάθε εργασία.

Το νέο λεξιλόγιο οργανώνεται σε σχετικά θέματα.

Σε ποιους απευθύνεται:

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε Φροντιστήρια Πληροφορικής, Συλλόγους, Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης, Κέντρα Ρομποτικής, ΙΙΕΚ, αλλά και όλους όσους  επιθυμούν να εντάξουν στα μαθήματα τους ένα πρωτοποριακό και καινοτόμο πρόγραμμα πληροφορικής.

Το STEAM INNOVATION LABS προσφέρει συνεχή υποστήριξη, προβολή, διαφήμιση και μοναδικά προνόμια σε όσους επιλέξουν να εντάξουν το πρόγραμμα " Next Generation Computer Courses"  στο εκπαιδευτικό τους πρόγραμμα.

Θέλετε περισσότερες πληροφορίες;  Επικοινωνήστε μαζί μας.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ  ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ

ba_logo.png
bl_logo_wt.png

Thanks for submitting!